VETERANFONDEN – ENGAGE 2022

Teamet bag

De frivillige der hjælper med at gøre ENGAGE til en stor succes er alle ildsjæle der brænder for at gøre en forskel

Jeppe Michael Jensen

Initiativtager til Veteranfonden

Håbet er at vi med Veteranfonden/ENGAGE kan inddrage hele Danmark i hvad det vil sige, at være veteran og gennem oplysning og involvering skabe bedre vilkår for alle veteraner.

Niclas Bardeleben

Festival leder

Jeg prøver at samle alle trådene omkring hele festivalen. Med ENGAGE håber jeg at vi kan bringe folk tættere sammen og jeg elsker at vi kan holde en fest og på den måde hjælpe dem som har brug for det.

Dennis Ejler

Produktionschef, Crew ansvarlig og webmaster

Jeg står for afviklingen som Produktionschef,  HR ansvarlig og organisering af de enkelte områderne, er vores webmaster og administrator af vores Crew Engage facebook gruppe

Har arbejdet med festivaler, koncerter, events og frivillige i mange år.

Til dagligt er jeg tjenestegørende i Høvelte som Korporal og er selv veteran.

Alexander Lindholdt

Sikkerhed

Med en stor erfaring fra sikkerhedsbranchen er jeg er med til at sørger for sikkerheden til ENGAGE. Til dagligt studerer jeg til Katastrofe- og Risikomanager. Veteraner som har været udsendt, herunder soldater, beredskabsfolk, læger mv. fortjener en hyldest, derfor er jeg en del af ENGAGE.

Jens Graff

Camp ENGAGE

Jeg er projektleder for Camp ENGAGE, hvor alle myndigheder, virksomheder og organisationer mm, som støtter op om ENGAGE og veteransagen er repræsenteret.

ENGAGE er et potpourri af vilje, anerkendelse, oplysning og forsamling af de bedste kræfter for at gøre en forskel for de danske veteraner og deres pårørende.

Rebecca Siert

SoMe

Jeg er bag vores Social Medier for ENGAGE. Det er en festival som jeg syntes kommer med nogle rigtig gode værdier om hvor vi skal vise anerkendelse, oplyse og skabe et fællesskab om vores veteraner.

Louise Lykke Østergaard

All-Inclusive

Jeg har været med i ENGAGE som frivillig siden det startede i 2017 og synes det er et fantastisk godt koncept og en vigtig sag at bakke op om. I 2019 står jeg for vores All Inclusive område og ser frem til at skabe en rigtig hyggelig fest for jer!

Rikke Julsgaard Arvad

Backstage

Jeg tager mig af backstage, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for kunstnere. Jeg er selv pårørende til en veteran og finder det både vigtig og fedt, at jeg via ENGAGE-fællesskabet kan være med til at ændre vores typiske definition af veteranbegrebet. Endnu bedre er det, at vi kan skabe denne ændring ved en folkefest!

Katrine Poulsen

Backstage

Jeg tager mig af backstage, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for kunstnere. Jeg er selv pårørende til en veteran og finder det både vigtig og fedt, at jeg via ENGAGE-fællesskabet kan være med til at ændre vores typiske definition af veteranbegrebet. Endnu bedre er det, at vi kan skabe denne ændring ved en folkefest!

Neel Guldbech

VIP

Jeg tager mig af  VIP-området, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for vores sponsorer og andre interessenter

Sussi Nielsen

Indgange og billetkontrol

2018 var først gang jeg var med, som frivillig på ENGAGE.
I 2020 fik jeg ansvaret for indgange og billetkontrol på AF-Lyst og har været ansvarlig for indgange og billetkontrol siden.
Mit team og jeg er de først gæsterne møder, når de ankommer til ENGAGE og vi søger for at alle bliver modtaget med store smil, godt humør og bliver sendt videre et ønske om en god oplevelse.

Willi duch

Indkøb og Logistik

Tom Skjelmose

Miljø og renovation

Jeg har været med i Engage, siden 2019.
Her fik jeg ansvaret for miljø og renovation, har været ansvarlig for miljø og renovation siden.
Vores team sørger for, at der er rent og pænt, så alle for en god oplevelse ved Engage.
Jeg er selv veteran og at det gør en forskel at hjælpe andre veteraner, gg venskaberne her, gør det hele, er værd at kæmpe for.

Lars Lund

Bar ansvarlig

Michael Rasmussen

Lager og Logistik